Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

                                                                    Κάντζα 15 /3/ 2011  Αρ. Πρωτ. …..
                                                                    ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                                           Υπόψη Διευθύντριας
                                                                 Κοινοπ: Δ/ντρια 3ου Δημοτ. Σχολείου Παλλήνης

ΘΕΜΑ: Κάλυψη "κενών" στο 3ο Δημοτικό σχολείο

Αγαπητή κυρία
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας θίξουμε το βασικό ζήτημα των κενών που υπάρχουν στο πρόγραμμα του 3ου Δ. Σ. Παλλήνης. Συγκεκριμένα στο πρωινό ωράριο δεν υπάρχει Μουσικός, ενώ στο ολοήμερο υπάρχει κενό 12 ωρών Γυμναστικής και 4 ωρών διδασκαλίας των Εικαστικών. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από πλευράς των εκπαιδευτικών φορέων για γρήγορη και μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Το σχολικό έτος βαίνει ήδη προς το τέλος του αλλά η κάλυψη βασικών κενών για το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά μας αποτελεί ακόμη ζητούμενο.
Οι προσπάθειες της Διευθύντριας του Σχολείου να ενημερώσει τις εκπαιδευτικές αρχές για το θέμα με επιστολές της (αρ. Πρωτ. 25, 2/12/10 και αρ. Πρωτ. 3, 12/1/11), δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Όπως αντιλαμβάνεστε η ύπαρξη αυτών των κενών προκαλεί πολλά προβλήματα. Αρχικώς τίθεται το ζήτημα της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και τα οποία διδάσκονται συμμαθητές τους των γειτονικών σχολείων. Το γεγονός αυτό θέτει ευθέως και ένα ευρύτερο ζήτημα δημοκρατικότητας και ύπαρξης ισότητας ευκαιριών για όλα τα παιδιά.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πολλές φορές, καλύπτουν τα κενά απασχολώντας τα παιδιά, εκτός του διδακτικού τους ωραρίου (την ώρα του κενού τους ή όταν έχουν ολοκληρώσει το ωράριό τους). Επίσης συχνά ακολουθείται η πρακτική να μοιράζονται τα παιδιά της τάξης που έχει π.χ. Μουσική σε άλλες τάξεις, δημιουργώντας έτσι μια γενικότερη αναστάτωση στο σχολείο και προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του.
Επειδή αυτή η ολιγωρία των θεσμικών οργάνων της πολιτείας λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά μας, ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που προαναφέρθησαν με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Με την πεποίθηση και την ελπίδα ότι σύντομα θα επιλυθεί το πρόβλημα


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                    Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου